Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

BYDGOSZCZ — SZCZECIN

25 czerwiec 2013r.

BYDGOSZCZ — SZCZECIN 261 km, droga główna nr 10. Trasa prowadzi wzdłuż pradoliny i Noteci, przez pd.-zach. część Pojezierza Pomorskiego (szczegól- nie atrakcyjne turystycznie Pojezierze Wałeckie i Drawskie) i i Nizinę Szczecińską. Tereny nizinne, położone w dorzeczu rzek: Noteci, Gwdy, Drawy i Iny, urozmaicają wzniesienia moren czołowych i jezior. Okolice bogate w piękne, stare lasy (Bory Drawskie i Wałeckie). Na trasie interesujące miasta (m.in. Stargard Szczeciński). Trasa biegnie przez tereny walk 1 Armii 1 WP o Wał Pomorski. Wyjazd z Bydgoszczy (trasa 85) ul. Grunwaldzką na pn. zach. — 22 km Ślesin. Pomnik Wdzięczności AR. Zajazd turystyczny. W odl. 3 km na pd. nad Notecią rezerwat ,,Łąki Slesińskie" (42,4 ha lasu i zarośli z brzozą niską). 30 km Nakło nad Notecią (20 600 mk.), m. przy Kanale Bydgoskim. Przemysł spożywczy, elektrotechniczny, maszynowy, drzewny. W XI w. gród Pomorzan na pograniczu Wielkopolski. Zdobyty przez Bolesława Krzywoustego 1109, kilkakrotnie tracony, ostatecznie 1256 przyłączony do Polski. Prawa miejskie 1299 z nadania Władysława Łokietka. Siedziba kasztelanów. Po zniszczeniach krzyżackich w XIV w. Kazimierz Wielki odbudował miasto i otoczył je murami. Dwukrotnie plądrowane i niszczone przez Krzyżaków. XVII w. upadek miasta. Ponowny rozwój w poł. XIX w. w związku z budową Kanału Bydgoskiego (1773-74) i pierwszej linii kolejowej w zaborze pruskim z Krzyża do 752 Bydgoszczy oraz rozwojem przemysłu. Wyzwolone 31 11945. W mieście cmentarz i pomnik żołnierzy AR oraz pomnik Walki i Męczeństwa (1969). Skrzyżowanie z trasą 99. Wyjazd z Nakła na zach. — 41 km Sadki nad rz. Rokitką, dopływem Noteci. Kościół barokowy 1749-67. Przy drodze do Samostrzela pomnik na miejscu egzekucji dokonywanych przez hitlerowców. W odl. 2 km na pd. Samostrzel, d. własność Bniń-skich (od XIV w. do 1939) i siedziba klucza samostrzelskiego, obejmującego okoliczne wsie. Pałac klasycystyczny XIX w., przebud. wg proj. K. F. Schinkla (1825), rozbud. w 1942 i adaptowany na Technikum Rolnicze w 1962, które mieściło się tu do 1982. Obecnie adaptowany na dom pracy twórczejPP,,Sztuka Polska "i Centrum Sztuki Współczesnej. W listopadzie 1831 gościł tu prawdopodobnie przejazdem A. Mickiewicz. W parku krajobrazowym (pow. 26 ha) z XIX w. wg proj. Edwarda Andre, z licznymi okazami sta-rodrzewia, dąb o obw. 419 cm, pomnik przyrody. W odl. 4 km za zach. od Samostrzela rezerwat florystyczny "Borek" (0,48 ha), fragment wielogatunkowego lasu łęgowego jesionowo-olszowego i grądu w doi. Noteci ze skupieniem starych dębów. 54 km Wyrzysk (90 m, 4500 mk.), m. położ. u ujścia rz. Wyry do Łobżonki. W odl. 4 km w linii prostej na pd. zach. Dębowa Góra (193.7 m), jedno z największych wzniesień na Wysoczyźnie Krajeńskiej, rezerwat florystyczny ,,Zielona Góra" (15 ha), piękny drzewostan dębowy (grądy i tzw. kwaśna dąbrowa). 4 km na pd. w Osieku rezerwat arche-ologiczno-etnograficzny: teren cmentarzyska sprzed 2000-2500 lat oraz kilka budynków przeniesionych z terenu Krajny. 57 km. W odl. 12 km na pn. Łobżenica (3000mk.), m. nad rz. Łobżonką. Początki m. ok. poł. XII w. Prawa miejskie od XV w. W XVI w. rozwój (sukiennictwo, warzenie piwa); stosunki handlowe z Gdańskiem. Od 1772 do 1920 pod zaborem pruskim. Kościół barokowy XVII w., przebud. 1931-32. W rynku klasycystyczne kamieniczki. Izba Pamięci poświęcona dziejom miasta. Pomnik i mogiła ofiar terroru hitlerowskiego. W odl. 2 km na pn. zach. od Łobżenicy Klasztorna Górka, sanktuarium NMP zgromadzenia Misjonarzy Sw. Rodziny. Kościół barokowy 1649-80. Wewnątrz chrzcielnica romańska. Klasztor barokowy 1654-87. Krucyfiks XVII w. Przy klasztorze 37 zabytkowych dębów oraz zbiór pamiątek z misji. 66 km Pobórka Wielka. W odl. 5 km na pn. Wysoka (2400 mk.), m. Kościół barokowy 1727. — 73 km Grabowno. Dwór XIX w. Tutaj w latach międzywojennych mieszkał i zmarł (1937) M. Drzymała, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restitu-ta. W odl. 3 km na pd. Miasteczko Krajeńskie, gdzie grób M. Drzymały. 80 km Śmiłowo. Odgałęzienie drogi na pd. zach. do Chodzieży (20 km, trasa 97). Miejscowość malowniczo położona w wąwozach wśród wzgórz krawędzi doi. Noteci. — 92 km Piła (trasa 97). Szosa szerokim objazdem omija miasto od pn. Wyjazd z Piły al. Niepodległości w kierunku pn. — 95 km Koszyce. Przed wsią w prawo na pn. wsch. odgałęzienie trasy 97. — 96 km. Po lewej muzeum wyzwolenia miasta Piły (dokumenty, militaria). Dalej droga biegnie wśród lasów. — 103 km Stara Łubianka, wieś istniejąca przed 1500, należała do starostwa ujskiego. Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego. Eklektyczny pałac. —109 km. Skrzyżowanie dróg. W odl. 4 km na pd. Skrzatusz. Wieś wzmiankowana XV w. po utworzeniu starostwa nowodworskiego, 1650 przyłączona doń jako rezydencja starostów. Bywali tu Jan III Sobieski i Stanisław Leszczyński. * Kościół barokowy zbud. 1687-94 przez arch. Borejszę z fund. starosty Brezy, kilkakrotnie restaurowany, bogaty wystrój wnętrza. Wolno stojący ołtarz, w zwieńczeniu tabernakulum w dekoracyjnej ramie drewniana Pieta z poł. XV w. 3 km na pd. wsch. od Skrzatusza Góra Dgbrowa (207 m), dominująca nad doi. Noteci, najwyższe wzniesienie Pojezierza Wałeckiego. Wg tradycji widać z niej 7 miast. W odl. 4 km na pn. Wiesiołka, wieś królewska nad rz. Dobrzycą istniała już w XV w. 150 m na zach. od drogi do Czechynia ruiny kuźni XIX w. z 3 kołami wodnymi. 119 km Wałcz (26 200 mk.), m. malowniczo położ. między dwoma rynnowymi jeziorami: J. Zamkowym (133 ha) i j. Raduń (230 ha). Ważny ośrodek przemysłu rolno-spożywczego. Ośrodek przygotowań olimpijskich. Gród słowiański na pn. krańcu Wielkopolski. W XIII w. własność templariuszy, później opanowany przez Brandenburczyków. Prawa miejskie 1303. Ziemie te odzyskał Kazimierz Wielki. Jako wiano jego córki Elżbiety, żony księcia pomorskiego Bogusława, staje się wraz z całą Krajną częścią Pomorza Zachodniego. Później Kazimierz Wielki zapisuje ziemię wałecką synowi Elżbiety Kazimierzowi (Kaźkowi) szczecińskiemu. Przejściowo opanowują te tereny Brandenburczycy i Krzyżacy. Od 1466 do 1772 należy do Wielkopolski. W XVII w. jezuici zakładają słynne kolegium "Ateny Wałeckie", zasłużone w utrzymaniu polskości. Tu kształcił się M. Hube, wybitny polski prawnik XVIII w. Po przełamaniu umocnień Wału Pomorskiego wojska polskie i radzieckie zajęły miasto prawie nie zniszczone. Stare miasto z rynkiem na wzgórzu między dwoma jeziorami. Przy rynku neogotycki kościół z 1865. Na zboczach w kierunkuj. Raduń, na pn. od rz. Młynówki tzw. Góra Mnisza, gdzie ongiś pierwotna siedziba jezuitów. Przy ul. Kilińszczaków 59, gmach d. szkoły jezuitów (barok 1799, przebud. XIX i XX w.), obecnie liceum ogólnokształcące. Na półwyspie wysuniętym w głąb J. Zamkowego, w miejscu obecnego kościoła neogotyckiego z 1903 stał zamek, wzniesiony na szczątkach grodziska słowiańskiego. Przy ul. Pocztowej Muzeum Ziemi Wałeckiej (archeolo-754 gia, historia, walki o Wał Pomorski). We wsch. części miasta, ok. 0,5 km wałcz — kalisz pomorski na pn. od szosy do Piły fragmenty potężnych fortyfikacji Wału Pomorskiego. W zach. części miasta, przy szosie do Gorzowa piękny las liściasty Bukowina. Na jego skraju cmentarz zdobywców Wału Pomorskiego (4390 żołnierzy polskich i 1638 radzieckich) z pomnikiem. W lesie, nad j. Raduń, pięknie położony, duży treningowo-szkoleniowy ośrodek sportowy. Nad jeziorem fortyfikacje Wału Pomorskiego. Kąpielisko, piękne krajobrazy. W okolicy lasy. Skrzyżowanie z trasą 95 i odgałęzienie trasy 96 do Kołobrzegu. Wyjazd w kierunku pn.-zach. — 128 km Lubno. Głaz pamiątkowy na szlaku bitewnym o przełamanie Wału Pomorskiego. Nad brzegiem j. Kopanik grodzisko. Do grodu prowadził przez jezioro drewniany pomost (pale dębowe odkryte na dnie jeziora). 132 km Jabłonowo. Wzmiankowane 1586. Park z bogatym drzewostanem. — 136 km Piecnik nad j. Piecnik wspomniany 1337. Wraz z Próchnowem pozostawały po 1368 we władaniu margrabiów brandenburskich tworząc enklawę na terytorium Polski. Głaz upamiętniający walki w 1945. W odl. 2 km na pd. Próchnowo nad pn. krańcem ładnie położ. J. Bytyńskiego (800 ha, 36 m) o urozmaiconej linii brzegowej. W odl. 4 km na pn. wsch. Górnica. Kościół poewangelicki 1672 konstrukcji szachulcowej, na kamiennej podmurówce, z wieżą. 146 km Mirosławiec (110 m, 2200 mk.), m. u źródeł Korytnicy, dopływu Drawy. Stara osada słowiańska i ośrodek handlowy na szlaku Berlin — Królewiec. Xm/XIV w. we władaniu Brandenburgii, odzyskany przez Kazimierza Wielkiego. W 1772 zajęty przez Prusy. W XVIII/XIX w. jeden z największych w Europie punktów skupu piór gęsich, które obrabiano na pióra do pisania. W 1945 1 Armia WP toczyła 13-dniowe walki o przełamanie Wału Pomorskiego. Wyzwolenie 10II1945. Główna ul. Wolności prowadzi obok neogotyckiego ratusza i dworca kol. do położonego w centrum parku; tu ośrodek kultury z muzeum obrazującym walki o Wał Pomorski (otwarte 1985) i pomnik z czołgiem. Przy rynku (pl. Wolności) pierzeja starych domków. Kościół 1721 z neoromańską wieżą 1882, plebania ul. Kościelna 6 z XVII-XIX w. We wsch. części miasta (dojście ul. Zamkową) ślady zamku 1731-45 (spłonął w 1890); doskonale zachowana fosa. Przy szosie do Kalisza głaz ku pamięci polskich żołnierzy. Koniec bocznicy trasy 95. Z Mirosławca na pd. zach. — 151 km Łowicz Wałecki. Kościół 1837. Wzmiankowany 1337. Do 1772 po stronie polskiej, na terenie częstych konfliktów granicznych z Brandenburczykami. 1945 walki o Wał Pomorski, głaz pamiątkowy na miejscu bitwy. Po lewej gościniec "Wszebór". 162 km Kalisz Pomorski (3900 mk.), m. nad rz. Drawicą, lewym dopływem Drawy. W okolicy 4 jeziora i wzgórza morenowe (do 153 m). Zakłady przemysłu drzewnego i spożywczego. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Słowiańską osadę zajęli Brandenburczycy na przełomie XIII i XIV w. 1303 prawa miejskie. Siedziba rodu Wedlów. Wyzwolone 12II1945. Kościół z wieżą 1771, obok plebania 1800. W parku ruiny zamku Wedlów z poł. XV w., przebud. na pałac w XVIII w. Neogotycka szkoła, ratusz z herbem.

ocena 3,7/5 (na podstawie 26 ocen)

wczasy, nad morzem, miejscowości, pomorskie, wczasy, szczecin, Bydgoszcz