Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Wybrzeże gdańskie - położenie, cechy

24 sierpień 2011r.

Wybrzeże Gdańskie położone jest prawie w środku północnej części kraju, którego skrajny punkt stanowi przylądek Rozewie, znajdujący się na 54°50/ szerokości geograficznej północnej. Spośród nadmorskich województw — gdańskie posiada najdłuższą granicę morską, wynoszącą 260 km, co stanowi prawie 50% ogólnej długości granicy morskiej Polski. Jest to związane z głęboko wcinającą się w ląd Zatoką Gdańską oraz wydłużonymi mierzejami: Helską i Wiślaną.


Wybrzeże gdańskie - zarys budowy geologicznej

26 sierpień 2011r.

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ W porównaniu z południowymi rejonami kraju, Wybrzeże Gdańskie nie ma zbyt skomplikowanej budowy geologicznej. W kształtowaniu się obecnego wybrzeża starsze struktury geologiczne nie biorą udziału, wybiegają poza współczesną linię brzegową południowego Bałtyku.


Wybrzeże gdańskie - rzeźba terenu

26 sierpień 2011r.

Jednym z ważniejszych składników krajobrazu decydującym o wartościach geograficzno-krajoznawczych danego obszaru jest rzeźba terenu. Wśród województw nadmorskich obszar Wybrzeża Gdańskiego ma najbardziej urozmaicony charakter. Występuje tu wiele typów krajobrazu nadmorskiego, jak: wydmowy, deltowy, młodych równin i wzniesień morenowych o zróżnicowanej genezie i cechach fi-izyczno-geograficznych.


Wybrzeże gdańskie - klimat

26 sierpień 2011r.

Jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na rozwój szkolnego ruchu wycieczkowego są warunki klimatyczne danego obszaru. Ich przebieg decyduje w dużym stopniu o intensywności tego ruchu w poszczególnych porach roku, co szczególnie uwydatnia się na wybrzeżu.


Wybrzeże gdańskie - roślinność, świat zwierzęcy

27 sierpień 2011r.

Z warunkami środowiska nadmorskiego związane są liczne gatunki roślin i zwierząt, jak np. hal o fity, czyli słono r o ś 1 a, występujące w pasie nadbrzeżnym, lub organizmy morskie żyjące w Bałtyku. Spotyka się również szereg gatunków roślin reliktowych, jak: wrzosiec bagienny, wierzbę lapońską, malinę maroszkę i inne, podlegające ochronie. Ten urozmaicony świat organiczny budzi wśród uczestników wycieczek duże zainteresowanie.