Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Era Kenozoiczna nad Bałtykiem

23 sierpień 2013r.

Tak więc era kenozoiczna jest mniej więcej tem w geologji, czem są dzieje nowożytne w historji; era mezozoiczna w takim razie odpowiadałaby niejako średniowieczu, a paleozoiczna — dziejom starożytnym. W dwóch pozostałych erach — eozoicznej i azoicznej — skały są tak już przeobrażone skutkiem ciśnienia i wysokiej temperatury, skamieniałości (w erze eozoicznej) są tak naogól nieliczne i źle zachowane, lub nawet brak ich zupełnie


Brzegiem Bałtyku

23 sierpień 2013r.

Brzegiem Bałtyku. Dzieje morza Bałtyckiego między półwyspom Skandynawskim a pozostałą Europą , i fauna arktyezna (wieloryby, foki, narwale) swobodnie przenika do niego z oceanu Lodowatego; iły i piaski z muszelkami charakterystycznego dla wód polarnych małża, Yoldia arctica. który żyje obecnie jeszcze kolo brzegów Szpicbergu i w morzu Bialcm, znajdujemy w wielu miejscach nad Bałtykiem są one, między innemi, dowodem łączności Bałtyku z oceanem Lodowatym. To yokljowe morze niebawem przeobraża się w jezioro: skutkiem dźwignięcia się lądu na zachodzie i na wschodzie półwysep