Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Latarnie morskie

05 June 2012r.

W czasie wojny stuletniej Edward książę Walii (1362—1371) zbudował drugą latarnie Morską, zwany on był również Czarnym Księciem. Mówi nam o tym dokument z 1409 roku. Obok wieży zbudowano z kamienia kaplicę. Wieżę wyposażono w odpowiedni sprzęt, pozwalający na prowadzenie okrętów przepływających z Bordeaux koło tego miejsca. Od każdego przepływającego okrętu pobierano opłatę. Po upływie lat, gdy wiatr i woda coraz silniej niszczyły budowlę, opłaty podwojono w


Rozwój budownictwa latarń morskich

05 June 2012r.

Dysponujemy ciekawym zestawieniem latarń morskich z roku 1819, z następującym podziałem: — ze względu na źródło światła: świece — 5 latarń, lampy Arganda — 60 latarń, drewno lub węgiel — 30 " gaz — 2 latarnie; zwykłe lampy olejowe — 157 " — ze względu na urządzenia optyczne: ze zwierciadłami


O Latarniach morskich

05 June 2012r.

HISTORIA LATARŃ MORSKICH POLSKIEGO WYBRZEŻA - KRYNICA MORSKA, Mierzeja Wiślana zamieszkiwana była od zarania dziejów przez Prusów. Jeszcze w XIII wieku miał się znajdować w pobliżu Krynicy Morskiej obronny gród bliżej nie znanego księcia, zniszczony w 1264 roku przez Krzyżaków. Sama natomiast Krynica Morska jeszcze na początku XIX wieku była małą wioską, stając się jednak wkrótce ulubionym kąpieliskiem mieszkańców Elbląga


Historia latarni morskich - Hel

05 June 2012r.

HEL Wszyscy żeglarze płynący do Gdańska z zachodu musieli opływać Mierzeję Helską, sięgającą przeszło trzy-dziestokiłometrowym pasem w głąb Zatoki Gdańskiej. Zdarzało się jednak niejednokrotnie, że w nocy tracili orientację i przy samym cyplu osiadali na mieliźnie. Najdawniejsze podania wspominają, że zbójcy morscy — pierwsi osadnicy Helu, zwabiali okręty fałszywymi znakami świetlnymi, które po wejściu na mieliznę bywały przez nich rabowane. Insula Halae nie miała u żeglarzy dobrej opinii72. Jedna z legend głosi, że przed sześciu wiekami Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego, Winrich von Kniprode, wydał swoim rycerzom rozkaz, aby udali się na Hel i wytępili


Historia latarni - Rozewie

06 June 2012r.

ROZEWIE Od stuleci przylądek Rozewie znany jest nawigatorom jako szczególny punkt naszego wybrzeża. W najstarszej znanej flamandzkiej locji, pochodzącej z połowy XV wieku, a opisującej między innymi wybrzeża południowego Bałtyku, znajdujemy przylądek Rozewie pod nazwą Resehoned. O początkach założenia światła na tymże przylądku mówią nam legendy Najstarszym dokumentem ukazującym nam rozewską latarnię jest mapa opracowana przez szwedzkich kartografów w 1696 roku85. Na mapie przedstawiającej Zatokę Pucką nie widać żadnego innego światła poza umieszczonym na wysokim brzegu światłem rozewskim.