Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Kępa Pucka

23 August 2013r.

Kępa Pucka, między doliną Redy i Płutnicy, Kępa Swarzewska, między doliną Plutniey a otwartem morzem. Urwiste krawędzie kęp wznoszą się prawie nad samym brzegiem zatoki Puckiej, oddzielone od morza dość wąskim rąbkiem plaży; nad Wielkiem morzem wzdłuż Kępy Swarzewskiej plaża jest szersza, a między zach. Jastrzębią Górą a rzeczką Piaśnicą krawędź Kępy Puckiej cofa się w głąb lądu, i między nią a morzem rozpościerają się wielkie torfowiska (biota Karwińskie, Bielawskie). Wody rzeki Piaśuicy,

ocena 2.5/5 (na podstawie 2 ocen)

Brzegiem Bałtyku

23 August 2013r.

Brzegiem Bałtyku. Dzieje morza Bałtyckiego między półwyspom Skandynawskim a pozostałą Europą , i fauna arktyezna (wieloryby, foki, narwale) swobodnie przenika do niego z oceanu Lodowatego; iły i piaski z muszelkami charakterystycznego dla wód polarnych małża, Yoldia arctica. który żyje obecnie jeszcze kolo brzegów Szpicbergu i w morzu Bialcm, znajdujemy w wielu miejscach nad Bałtykiem są one, między innemi, dowodem łączności Bałtyku z oceanem Lodowatym. To yokljowe morze niebawem przeobraża się w jezioro: skutkiem dźwignięcia się lądu na zachodzie i na wschodzie półwysep

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Era Kenozoiczna nad Bałtykiem

23 August 2013r.

Tak więc era kenozoiczna jest mniej więcej tem w geologji, czem są dzieje nowożytne w historji; era mezozoiczna w takim razie odpowiadałaby niejako średniowieczu, a paleozoiczna — dziejom starożytnym. W dwóch pozostałych erach — eozoicznej i azoicznej — skały są tak już przeobrażone skutkiem ciśnienia i wysokiej temperatury, skamieniałości (w erze eozoicznej) są tak naogól nieliczne i źle zachowane, lub nawet brak ich zupełnie

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Ustrój Pomorza Zachodniego w Latach 1368-1464

23 August 2013r.

USTRÓJ POMORZA ZACHODNIEGO W LATACH 1368—1464 1, Podziały terytorialne; początek łączenia ziem pomorskich W wieku XIV nastąpiło dalsze pogłębienie rozbicia dzielnicowego Pomorza Zachodniego70. Podczas gdy księstwo szczecińskie nie uległo dalszemu rozdrobnieniu mimo okresowych współrządów kilku książąt (Swię-tobór i Bogusław VII: 1372—1404, Otto II i Kazimierz V: 1413—1428),

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Okres Depresji Gospodarczej i Walk Społecznych w Miastach Pomorskich

23 August 2013r.

OKRES DEPRESJI GOSPODARCZEJ I WALK SPOŁECZNYCH W MIASTACH W połowie XIV wieku dobiegły końca procesy, charakteryzujące życie gospodarcze Pomorza Zachodniego w poprzedzającym stuleciu. Proces osadniczy doprowadził do zasiedlenia olbrzymiej większości terenów, nadających się pod uprawę; kolonizacja, objąwszy nawet niektóre ziemie bardzo ubogie pod względem jakości gleb, teraz zaczęła się cofać, pozostawiając liczne "pustki" — wsie i pola opuszczone

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

SZCZECIN

25 June 2013r.

SZCZECIN Zamek książąt pomorskich wznosi się na miejscu słowiańskiego grodu. W poł. XIV w. Barnim III rozpoczął budowę zamku (zachowane fragmenty fundamentów), kilkakrotnie rozbud. i przebud.: 1503-75, 1702-36 i 1872-74. Zniszczony w 1945, odbud. Wejście na dziedziniec mennicy od strony wieży kaplicznej. Na wieży kopia kamiennej rzeźby św. Ottona (oryginał w muzeum). Na prawo skrzydło muzealne z 1. 1616-19, wzniesione przez Filipa II dla zbiorów sztuki. Na ścianie płyta z piaskowca 1619 ku czci twórców muzeum Filipa II i Franciszka I. Po przeciwnej stronie skrzydło środkowe 1575-77.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

wszystkie wpisy